rrr.png
תעריפים
  • הטיפול‭ ‬אפקטיבי‭ ‬בד"כ‭ ‬לאחר‭ ‬10‭ ‬מפגשים. שיפור‭ ‬ראשוני‭ ‬אפשר‭ ‬לראות‭ ‬כבר‭ ‬לאחר‭ ‬5‭ ‬מפגשים‭.‬

  • להצלחת‭ ‬התהליך‭ ‬מומלץ‭ ‬להשלים‭ ‬את‭ ‬הסדרה‭ ‬כולה‭!‬ (הנחה של 10%).

  • לחיילים‭ ‬בשירות‭ ‬סדיר‭ ‬תינתן‭ ‬הנחה‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬המפגשים‭.‬

  • מפגש ראשון יהיה ארוך יותר, ואינו כלול בסדרות.

prices.png