top of page
Illustration of a woman relaxing

קבלת משוב מהמחשב

ביופידבק היא טכניקה שמלמדת אותנו לשלוט ברמת המתח המצטבר בגופנו, ועל ידי כך להקל את הבעיות הנלוות למתח זה.

 

כיצד זה נעשה?

מחברים סנסורים לאצבעות הידיים. אלה מודדים סימפטומים גופניים כמו רמת ההזעה, טמפרטורת העור ודופק הלב. תוכנת מחשב מתרגמת בזמן אמת את הנתונים שהתקבלו, לגרפים ויזואליים. ההתבוננות בתנודות הגרף מלמדת אותנו להכיר אותו ולשלוט בו. הסימפטומים הגופניים הנמדדים קשורים באופן ישיר לרמת הסטרס שלנו, ולכן שליטה בגרף, פירושה שליטה ברמות המתח בגופנו.

 

איך אפשר לשלוט בגרף?

נתאמן באמצעות אנימציות ממוחשבות, תרגילי הרפיה ושיחה. בהמשך נדע ליישם טכניקות אלה בחיי היום-יום גם ללא קבלת משוב מהמחשב. טכניקת הביופידבק משלבת שלושה תחומים:

1. רפואה-ביולוגיה (תופעות גופניות כמו דופק הלב, לחץ דם).

2. פסיכולוגיה (תהליכים רגשיים והתנהגותיים כמו חרדה, דאגנות).

3. טכנולוגיה (המחשב).

צפו בסרטון, בהדגמה קצרה כיצד זה נעשה

bottom of page