top of page
חיפוש

זוית הראיה

״פסלים לדקה״ / ארווין ברום / מוזיאון תל אביב.

לפני שבוע זה היה כיסא בשוק הפישפשים ועכשיו זו יצירת אמנות.

זה תלוי בזוית הראיה שלנו. האם הסתכלנו על זה במוזיאון או ברחוב...

זה הזכיר לי תרגיל שאני נותנת למטופלים. כשמטופל נסער אני מחברת אותו לתוכנת הביופידבק כדי שיראה מה קורה למערכת העצבים שלו בזמת אמת.

בשלב הבא אני אומרת לו שיספר לי את אותו הסיפור בדיוק אבל מזוית אחרת, למשל של מישהו אחר שהיה נוכח בסיטואציה.

ואז הפלא ופלא כמעט תמיד הגרף של מערכת העצבים יורד.
Comments


bottom of page