top of page
חיפוש

2) ביופידבק מקל במצבי חרדה

חרדה היא תגובה של הגוף לסכנה, אף על פי שהסכנה לא ממשית.

חרדת בחינות - הבחינה אינה באמת מסוכנת!

חרדה חברתית - מצבים חברתיים לרוב מועילים ולא פוגעים!

חרדת טיסה - פחות מסוכן לטוס מלהישאר על הקרקע...

בטיפול נזהה שלא מדובר בסכנה, אלא בחשש מסיטואציה בלתי נשלטת.

נתרגל טכניקות שונות לשליטה על הגוף והמחשבות ולהקלה על החרדה.

בזמן המפגש נקבל משוב מהמחשב מה קורה בגוף במצבי לחץ ורגיעה.

מוזמנים:)Comments


bottom of page