top of page
חיפוש

9) ביופידבק מחדד את הקשר בין גוף לנפש

כשהנפש מיוסרת הגוף מכווץ ודרוך. כשהגוף נרגע גם הנפש נחה. נוכל לצפות בקשר הזה באמצעות משוב שמתקבל מהמחשב. למשל בזמן מדיטציה הגרף על המחשב יהיה בירידה. מצד שני אם לפתע המטופל יהיה מוטרד מסידורים שהוא צריך לעשות אז הגרף יעלה. הפידבק יחדד את הקשר בין גוף לנפש.Comments


bottom of page