top of page

הרטבת לילה

הבעיה

ילד בן 7 סובל מהרטבה מדי לילה.

רקע

כדאי לטפל בהרטבת לילה אצל ילדים כאשר גילם עולה על 5, וההרטבה מתרחשת יותר משלושה לילות בשבוע. ההרטבה יכולה להיות בגלל שינה עמוקה, איחור בהתפתחות נפשית ופיזיולוגית, נפח שתן העולה על קיבולת השלפוחית, פגיעה נוירולוגית, ועוד.

כדאי לוודא שמקור הבעיה אינו רפואי, כי ייתכן שהפתרון פשוט ויכול להסתכם באנטיביוטיקה.

הרטבת הלילה היא התמודדות לא נעימה לילדים ולהורים. הילדים מתביישים, נמנעים מלישון אצל חברים ומרגישים אשמה על אי הנוחות שנגרמת להורים. ההורים צריכים להתמודד על הבוקר עם כביסות, ומקלחות. ישנה התלבטות תמידית האם לתת לילד לישון עם תחתוני חיתול ולחסוך את ״הבלגן״ לשני הצדדים או האם לחנך אותו להתמודד עם בריחת השתן. 

תהליך הטיפול

במפגשים הראשונים היה לי חשוב לתת לילד את הביטחון שהוא זה ששולט בגופו. הילד חובר בידיו לחיישנים ולמדנו איך לשלוט בהשתנות דופק הלב וברמת ההזעה. בהמשך שיחקנו במשחקי מחשב שהתקדמו רק אם הילד שלט היטב במדדים אלו.

בשלב הבא ניסינו לדמיין איך נראה ״המנעול" של שלפוחית השתן של הילד. הוא צייר אותו פתוח וסגור. הילד התבקש בכל פעם כשנכנס למיטה לנעול את המנעול הדמיוני שצייר ולהחביא את המפתח במקום שרק הוא יודע עליו ויוכל לפתוח אות במידת הצורך.

במקביל ההורים התבקשו לחזק את הילד. גם כשברח לו שתן, הם היו צריכים למצוא משהו חיובי להגיד. בכל מפגש תרגלנו טקס קטן בו ההורים מחזקים את הילד לפני השינה, כיבוי אורות, דמיון של המנעול ננעל, החבאת המפתחות, התעוררות בבוקר (יבש או רטוב), ושוב מילה טובה של ההורים.

ההתקדמות היתה איטית. במפגש השמיני עדיין לא נראה שום שינוי. לדעתי הילד היה צעיר מדי לאימון ביופידבק, והתייעצתי עם ההורים אם יש טעם להמשיך. הם החליטו לתת לזה צ׳אנס עוד 5 מפגשים. לאט לאט החל שיפור.

סיכום

13 מפגשים. בתחילת התהליך הילד הרטיב מדי לילה. כיום ההרטבה מופיעה בערך אחת לשבועיים. 

 הרטבת לילה. רותם דוידס טיפול C.B.T. קליניקה בתל אביב
bottom of page